Hersteladvies op uw portefeuille met BizInterAct

19 april 2016

Hersteladvies op uw portefeuille met BizInterAct

Binnen de financiële dienstverlening is er veel vraag naar oplossingen op het gebied van hersteladvies. Denk hierbij o.a. aan beleggingsverzekeringen, pensioenverzekeringen of het oversluiten van hypotheken.

Met BizInterAct kunt u op een eenvoudige manier (een deel van) uw portefeuille importeren en uw klantcommunicatie initiëren, beheren en uiteindelijk tot een advies komen.

Het systeem is zo ingericht dat het mogelijk is om uw medewerkers en ook externe adviseurs toegang te verlenen tot de dossiers zodat zij vervolgens de dossiers kunnen behandelen. Zij kunnen de dossiers van hun relaties in zien met de voor hun ingestelde rechten, hun relaties uitnodigen voor een online adviesgesprek of een proefberekening maken op basis van de bestaande gegevens.

Processen en acties worden volgens het beleid van uw organisatie ingericht en passen dus bij de structuur van uw organisatie. Door deze processen weten uw medewerkers en adviseurs welke stappen zij moeten doorlopen om hun relaties van advies te voorzien. Doordat BizInterAct een Cloudoplossing is werken al uw medewerkers met dezelfde versie en is alle informatie welke verwerkt wordt real-time inzichtelijk.

Naast de reeds genoemde functies kent BizInterAct nog tal van andere interessante functionaliteiten waardoor deze oplossing aanvullend kan zijn op uw bestaande polis/contractadministratie.

  • Overzichtelijk dashboard met periodieke to-do list
  • Geïntegreerd CRM systeem voor het updaten van relatiegegevens
  • Afspraken inplannen en managen
  • Uploadmogelijkheid van verschillende soorten documenten
  • Zelf samen te stellen enquêtes en/of vragenlijsten afgestemd op uw actie of product
  • Communicatie op basis van zelf in te richten Templates
  • Inzichtelijke analyses en management rapportages
  • Extra/nieuwe aangepaste gegevens door gebruikers ingegeven kunnen uw bestaande basisadministratie verrijken.

 

Wat betekent BizInterAct voor u? 

Eenvoudig

Omdat BizInterAct in de Cloud werkt, is er geen ingewikkelde implementatie, installatie of aanschaf van software en hardware nodig. Eenvoudig, snel en krachtig dossiers beheren en raadplegen, waar u ook bent. Omdat de software gebruikersvriendelijk en intuïtief is heeft u hiervoor geen tot weinig begeleiding nodig en kunt u snel starten.

Advies op maat

Elk dossier wordt onafhankelijk verwerkt en bewaard. Door het toezenden van vragenlijsten voor het updaten van gegevens of het toevoegen van ontbrekende gegevens en de mogelijkheid om externe documenten te uploaden zorgt u ervoor dat de persoonlijke financiële situatie van uw relatie inzichtelijk wordt. Zo kunt u op maat gesneden advies uitbrengen aan uw klant welke past bij zijn persoonlijke profiel en voldoet aan de gestelde wet en regelgeving. 

Overzichtelijk

Uw dossiers zijn op ieder moment voor iedere geautoriseerde medewerker inzichtelijk. Afspraken, adviezen en andere informatie met betrekking tot het advies worden overzichtelijk per dossier bewaard. Zo kunt u op een later tijdstip altijd nazien wat er met de relatie is afgesproken.

 Flexibel

BizInterAct is flexibel en biedt u de mogelijkheid om vragenlijsten, processen en functies naar eigen idee in te richten. U kunt de templates voor de documenten voorzien van eigen tekst en huisstijl, zelf acties en checklisten definiëren, vragenlijsten en beleggingsprofielen opstellen en zelf rapportages maken.

Betaalbaar

Het contract voor BizInterAct wordt voor de periode waarin u uw actie uitvoert en het aantal te behandelen dossiers afgesloten, u betaalt dus alleen voor de oplossing zo lang uw actie loopt. Doordat u per dossier betaalt, blijven de kosten inzichtelijk en beheersbaar.