Collectieve nabestaanden producten ook beschikbaar

18 november 2013

Voor Dazure zijn collectieve nabestaanden producten in alle systemen geïmplementeerd.

De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering is een mooie maatwerkoplossing voor werkgevers. Bijvoorbeeld: In plaats van het standaard Weduwe Pensioen of Wezen Pensioen kiest de werkgever voor 3x het jaarsalaris als verzekerd bedrag als nabestaandenvoorziening in een collectieve oplossing voor alle werknemers. De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering heeft een zeer scherp eenjarig risicotarief. Door het maandelijks vaststellen van de premie, betaalt de werkgever altijd exact de premie die voor het personeelsbestand op dat moment benodigd is.

Reference Story Dazure bekijken