BizTrack ingezet als verificatietool

29 oktober 2014

In opdracht van een consultancybureau heeft Triple S unlimited de pensioenadministratie van een pensioen fonds geverifieerd.
De rekenregels van het pensioenreglement zijn in BizTrack geïmplementeerd waarna vervolgens de mutaties van afgelopen jaren in BizTrack zijn ingelezen.
Met een aantal rapportages uit BizTrack zij samen met het consultancybureau diverse controles op de bestaande pensioenadministratie uitgevoerd. Projectaanpak, analyses, bevindingen en verklaring zijn in een rapport voor de opdrachtgever verwerkt.

Uitbreiding diensten Triple S unlimited

28 september 2014

De nieuwe uitbreidingen voor BizTrack passen uitstekend in de oplossingen die Triple S unlimited voor ogen heeft: we leveren oplossingen om contractadministraties van financiële dienstverleners goedkoper en gecontroleerd te beheren. We helpen onze opdrachtgevers om hun klantrelaties te stroomlijnen en hun portefeuille(s) te laten groeien.
Uiteraard houden we altijd rekening met de meest actuele financiële wet- en regelgeving. Uw risicomanagement ligt bij ons dus in vertrouwde handen.
Dit doen we, onder meer, door de automatisering van uw administratie te moderniseren, zodat uw systemen compliant blijven en beter aansluiten op die van uw klanten en adviseurs. We verlengen bovendien de levensduur van offerte- en contractadministratiesystemen, conform de eisen die overheden stellen aan good governance.

Triple S unlimited biedt u de volgende oplossingen:
· Uitbesteden van het beheer van het administratiesysteem
· Gefaseerd vervangen (van een deel) van het systeem, naar keuze front-, mid-, of backoffice systeem
· Koppelen van losse tools en componenten om de werking van het systeem eenvoudiger te maken, of om te voldoen aan nieuwe eisen en wetten
· Koppelen van webservices met derden, zoals partners, adviseurs en werkgevers
· Klant- en adviseursportalen voor het ontsluiten van uw contractadministratie

Uw processen draaien buiten kantooruren…

1 september 2014

Natuurlijk draait u ook liever uw systeemprocessen buiten kantooruren. In deze ideale situatie hoeven uw medewerkers niet te wachten tot administratieve wijzigingen verwerkt zijn en hebben ze minder last van vertragingen.
Deze ideale situatie kunt u nu bereiken met de ‘batchjobexecuter’ van Triple S unlimited. Het is een oplossing om de processen met het administratiesysteem BizTrack te stroomlijnen. Het systeem kent diverse processen die nodig zijn bij het voeren van een polis- of beleggingsadministratie. Deze processen variëren van prolongatie en rekening-courant tot het incasso- en dividendproces.
Omdat het draaien van de verschillende processen veel doorlooptijd kost en een aantal processen in de juiste volgorde, afhankelijk van elkaar draaien, heeft Triple S de ‘batchjobexecuter’ ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om meerdere processen in te plannen op een later tijdstip zodat er tijdens kantooruren geen tijd verloren gaat aan wachten op de uitkomsten van de processen. Periodieke processen kunt u met de batchjobexecuter voor een heel jaar inplannen.
De Batchjobexecuter is beschikbaar voor alle processen binnen BizTrack en kan enkel door geautoriseerde medewerkers ingesteld worden.

Voordelen van de batchjobexecuter:
· Inplanfunctie aanwezig, zodat u ook kunt inplannen buiten kantoortijden
· Mogelijkheid tot inplannen van meerdere processen
· Geen wachttijd voor uw medewerkers
· Geen vertraging en overbelasting van het systeem tijdens kantooruren
· Elke job geeft een controleverslag met de status van de uitgevoerde verwerking per polis

Conversie hypotheekverzekeringsysteem

10 maart 2014

Triple S heeft het hypotheek verzekeringssysteem van de Algemene Herverzekeringsmaatschappij gemoderniseerd. Na afloop is er een interview geweest met de projectverantwoordelijken om hun ervaringen in kaart te brengen en zo inzicht te krijgen wat de klant vindt van het implementatie- en conversieproces. Nieuwsgierig naar het verhaal van de Algemene Herverzekeringsmaatschappij? Lees dan hier meer.

Nu ook collectieve verzekeringen mogelijk binnen BizTrack

5 februari 2014

U kunt steeds meer met BizTrack. Informeerden wij u eerder al over de beleggingsadministratie en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarmee BizTrack is uitgebreid. Nu kunnen wij u vertellen dat u ook collectieve verzekeringen kunt administreren met BizTrack. We hebben deze oplossing ontwikkeld in samenwerking met Dazure, dat dit product aan haar GoedIdee lijn heeft toegevoegd.
De collectieve verzekeringen zijn eenvoudig met een Excelsheet in te lezen en kunnen diverse gegevens bevatten die belangrijk zijn voor collectieve verzekeringen. Denk hierbij aan werkgever-, stichting-, werknemers-, of ledeninformatie, jaarsalaris, WMK klasse enz. Het beheer van de collectieve verzekeringen wordt binnen BizTrack op dezelfde manier behandeld als de andere producten. Mutaties worden evenals nieuwe invoer ook in Excelsheets opgevoerd. Ook zijn er voor de collectieve verzekeringen documenten aan BizTrack toegevoegd, zoals de collectiviteitsovereenkomst en het deelnemersoverzicht, waarin de werkgever maandelijks een overzicht krijgt van de deelnemers en de premies.
Bent u ook op zoek naar een oplossing voor het administreren van uw collectiviteitsverzekeringen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Hypotheekportefeuille AlHerMij voldoet aan nieuwste eisen na conversie 3SU

24 januari 2014

De Algemene Levensherverzekering Maatschappij is een 100% dochter van SwissRe, een van de grootste herverzekeraars ter wereld. ALHM is, onder meer, verantwoordelijk voor de administratie van financiële diensten voor derden, zoals pensioen- en hypotheekportefeuilles. Voor een pakket spaarhypotheken van ING heeft Triple S Unlimited de conversie uitgevoerd naar een nieuw technologisch platform. Dit betekent voor ALHM dat administratie, met een beperkte investering, blijft voldoen aan moderne eisen op het gebied van compliancy, risicomanagement en good governance.
Alhermij is sinds 30 november 2013 met BizTrack in productie.

Bekijk hier de reference story

SEPA

13 december 2013

Triple S unlimited is in samenwerking met haar klanten de administratiesystemen gereed aan het maken voor de overgang naar SEPA. Deze overgang zal 01-01-2014 plaats gaan vinden.

Bent u al bezig met de nieuwe SEPA voorwaarden? Let er op dat de volgende wijzigingen grootte invloed kunnen hebben op uw betalingsverkeer vanaf 01-01-2014;

 • Rekeningnummer wijzigt naar IBAN. Het IBANnummer neemt veel meer posities in en voldoet niet meer aan de standaard 11 proef.
 • Eerste incasso’s en doorlopende incasso’s dienen apart aangeleverd te worden.
 • Betalingen dienen direct via de bank aangeleverd te worden, Equens zal niet in alle gevallen uw betalingen nog kunnen verwerken.

Mocht u nog niet gestart zijn met het SEPA project of heeft u vragen met betrekking tot het gereed maken van uw administratiesysteem ten behoeve van SEPA? Neem dan gerust contact met ons op.

Collectieve nabestaanden producten ook beschikbaar

18 november 2013

Voor Dazure zijn collectieve nabestaanden producten in alle systemen geïmplementeerd.

De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering is een mooie maatwerkoplossing voor werkgevers. Bijvoorbeeld: In plaats van het standaard Weduwe Pensioen of Wezen Pensioen kiest de werkgever voor 3x het jaarsalaris als verzekerd bedrag als nabestaandenvoorziening in een collectieve oplossing voor alle werknemers. De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering heeft een zeer scherp eenjarig risicotarief. Door het maandelijks vaststellen van de premie, betaalt de werkgever altijd exact de premie die voor het personeelsbestand op dat moment benodigd is.

Reference Story Dazure bekijken

MijnGeldzaken.nl

3 september 2013

In samenwerking met FinBase heeft Triple S unlimited  een consumenten platform opgezet voor advies rondom financiële producten aan consumenten. De gespecialiseerde adviseurs welke zijn  aangesloten bijMijnGeldzaken.nl  geven op geheel eigen wijze advies aan de consument.

Met het opzetten van het consumenten platform heeft Triple S unlimited een aantal nieuwe elementen toegevoegd aan haar reeds bestaande productlijn. Zo kan er via de BizQuiz een klant- of risicoprofiel gevormd worden en bestaat de mogelijkheid tot direct contact met de adviseur middels een video-chatsessie . Het platform is voor de adviseurs eind augustus in productie gegaan, de planning voor lancering van het consumentenplatform zal begin oktober plaatsvinden.

Mijn SynVest en de contracten administratie

11 juni 2013

Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrief van December 2012 heeft Triple S unlimited haar systemen uitgebreid met een beleggingsadministratie. Vanaf juni 2013 is SynVest fondsbeheerder in vastgoed gestart met BizPropeller en BizTrack voor haar unitadministratie.

Via de BizPropeller , de offertetool van Triple S unlimited, kan de consument direct via de internetsite van SynVest een aanvraag doen voor één van de producten. Geheel online kan de klant een berekening maken, een beleggingsfonds kiezen en de offerte afdrukken, mailen en evt. aanvragen.

In BizTrack wordt de gehele participanten administratie van SynVest bijgehouden voor nieuwe en lopende contracten. Naast het verwerken van de mutaties en de beëindigingen worden er ook maandelijks processen gedraaid welke de mutaties, het dividend en de uitkeringen klaar zetten.

Door dit systeem te gaan toepassen op de administratie zal SynVest efficiënter te werk kunnen gaan hetgeen ten goede komt van de kwaliteit van de diensten van SynVest.

BizTrack nu ook geschikt voor de Vermogensbeheerder door implementatie van een beleggingsadministratie

8 januari 2013

Naast de overlijdensrisico-, de kapitaal- en de hypotheekverzekering, de pensioenportefeuille en de lijfrenteproducten heeft Triple S nu ook een beleggingsadministratie cq. unitadministratie in BizTrack geïmplementeerd. Naast de standaard functionaliteiten als relatiebeheer, polis/contractbeheer en debiteurenbeheer zijn nu Fondsbeheer en een aantal processen aan BizTrack toegevoegd waarmee je als verzekeraar of vermogensbeheerder op eenvoudige wijze je administratie kunt voeren. De beleggingsadministratie is te gebruiken voor zowel opbouwende-  als uitkerende producten.

De belangrijkste toevoegingen voor de beleggingsadministratie zijn:

 • Het vastleggen en onderhouden van fondsgegevens, waaronder het wijzigen van de huidige koers op dag of maandbasis.
 • Beheer van het beleggersprofiel en de beleggingsmix per contract
 • Investeren na betaling; of geïnitieerd door een acceptgiro, periodieke of éénmalige  overboeking
 • Dividend uit te keren in stock of cash
 • Uitkering in stock- of cashdividend
 • Overzichten en rapportages worden na diverse processen beschikbaar gesteld in gewenst formaat om zo op een makkelijke manier de informatie over te kunnen brengen naar andere systemen.

Ook de offertesoftware BizPropeller is ingericht voor beleggingsproducten en kan benaderd worden via de website van de klant, de tussenpersoon of eventuele andere aanbieders.

Triple S unlimited breidt haar administratiesysteem BizTrack uit met een debiteurenmodule

22 december 2012

Zoals reeds eerder vermeld in onze vorige nieuwsbrief, heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op het polisadministratiesysteem BizTrack van Triple S. De uitbreiding betreft een toevoeging van de debiteurenmodule. Met de debiteurenmodule kan naast de polisadministratie dus ook het debiteurenbeheer verzorgd worden, het beheren van uw incasso’s, excasso’s, herincasso’s en aanmaningen heeft u zelf in de hand. Tevens is het mogelijk om een eigen betalingsflow in te richten, u bepaalt dus zelf op welke datum de incasso’s plaatsvinden, de herincasso wordt gedaan of wanneer u een herinneringsbrief stuurt. Op deze manier kunt u de administratie dus naar eigen wens inrichten.

Doordat de debiteurenmodule een onderdeel van BizTrack is, zijn de klantgegevens reeds in het systeem aanwezig en hoeven deze dus niet apart ingevoerd te worden. Alle informatie welke aan de polis hangt is ook beschikbaar in de debiteuren module, de medewerker heeft dus direct inzage in de klant- en polisgegevens De module is net als de andere applicaties van Triple S eenvoudig om mee te werken, naast de standaard in- en excasso’s beschikt de debiteurenmodule ook over de functie’s stornobeheer, automatisch afleveren en documentenbeheer.

Document Template Creator de oplossing voor uw mailingen en correspondentie

26 november 2012

Op zoek naar een documenten generator voor uw uitgaande correspondentie zoals, polisbladen, certificaten, jaaroverzichten of mailingen?

Wellicht biedt de Document Template Creator (DTC) de oplossing voor uw organisatie. De DTC is een door Triple S ontwikkelde applicatie waarmee op een eenvoudige manier allerlei documenten kunnen worden gecreëerd, beheert en verwerkt. De applicatie zorgt ervoor dat document templates met externe data gegevens automatisch samengevoegd worden tot één document. Het is dus voor de gebruiker mogelijk om op een makkelijke manier documenten voor de gebruiker en derden te creëren en te beheren. De applicatie welke oorspronkelijk ontwikkelt werd als toevoeging op het polis administratiesysteem BizTrack van Triple S, kan nu dus ook ingezet worden als documenten generator voor systemen van derden.

Voordelen van de DTC zijn:

 • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te beheren
 • Kan alle documentensoorten (factuur, polisblad, dossierkaart) in PDF creëren
 • Template beheer werkt volledig binnen MS Word
 • Importeren van gegevens gerelateerde tabellen
 • Mogelijkheid om direct voorbeelddocument in te zien
 • DTC is door systemen van derden te benaderen via Webservices

Door de DTC aan uw administratiesysteem te koppelen, kunt u dus op een eenvoudige manier uw correspondentie voor uw cliënten verzorgen, maar ook mailingen, jaarwerk en andere informatie verstrekkende correspondentie kan middels de DTC gecreëerd worden.

Wilt u meer informatie over onze Document Template Creator en de mogelijkheden van de applicatie in combinatie met uw administratiesysteem, neem dan contact met ons op johan.vanduinkerken@3su.nl

BizTrack nu ook geschikt als volmachtsysteem

11 april 2012

Het polis administratiesysteem BizTrack kan sinds begin dit jaar ook ingezet worden als volmachtsysteem. BizTrack heeft hiervoor een aantal aanpassingen ondergaan en uitbreidingen gekregen. Er hebben uitbreidingen plaatsgevonden op de Rekening Courantoverzichten. Er zijn in 1 administratie meerdere risicodragers en incassanten te definiëren. Er is een debiteurenmodule ontwikkelt waarmee het gehele debiteurenbeheer van de polis afgehandeld kan worden. De workflow van incasso, storno, her-incasso, handmatige betalingen en eventuele aanmaanbrieven, is hiervoor geïmplementeerd. Deze uitbreidingen zijn inmiddels succesvol in productie genomen.

De SpaarHypotheekverzekering van de Algemene Levenherverzekering Maatschappij nu ook in BizTrack

2 januari 2012

Triple S unlimited zal opnieuw een BizTrack omgeving voor de Algemene Levenherverzekering Maatschappij (Alhermij), gaan implementeren. In tegenstelling tot het vorige project waarbij het de implementatie van een pensioenportefeuille betrof, gaat het nu om een portefeuille van een spaarhypotheekverzekering van Alhermij. De portefeuille betreft een run-off portefeuille van enkele tienduizenden polissen welke op dit moment in een AS400 omgeving wordt geadministreerd. Alhermij heeft gekozen voor BizTrack vanwege de flexibele mogelijkheden met de rekenkern en de scherpe prijs – kwaliteit verhouding, tevens zijn de positieve ervaringen met betrekking tot de eerdere projecten een groot voordeel voor Alhermij De projecten worden altijd uitgevoerd tegen een fixed price en met een fixed date.Partijen zijn eind september van start gegaan met het project, de oplevering van het systeem staat gepland voor 3e kwartaal 2012.