Redmore Group breidt dienstverlening uit door overname Triple S unlimited

15 juni 2015

De Redmore Group, detacherings- en consultancybureau in de financiële sector, breidt haar dienstverlening verder uit met de oprichting van een nieuw label, Redmore Technology. Om de buy&build-strategie op het terrein van sourcing, consulting en technology verder kracht bij te zetten, neemt zij daarnaast IT-consultancypartner Triple S unlimited over. Deze partij is bekend om haar state-of-the-art softwareoplossingen voor de financiële sector. Lees hier het volledige persbericht.

Stroomlijn de werkprocessen binnen uw organisatie met BizPlanner

11 mei 2015

Als aanvulling op de reeds bestaande productlijn van Triple s unlimited is nu ook het agenderingssysteem BizPlanner toegevoegd. BizPlanner is een agenderingssysteem  waarmee medewerkers in de backoffice nieuwe aanvragen, ontvangen mutaties en overige werkzaamheden tijdens de levenscyclus van een polis, beleggingscontract of dossier kunnen agenderen en plannen.

Naast het agenderen van de afhandeling van aanvragen en mutatieverzoeken kunt u tevens diverse workflows instellen, zodat standaard mutaties op standaard wijze worden verwerkt en uw medewerkers geen essentiële stappen overslaan. U kunt dankzij deze automatische workflows, waarbij men verplichte acties afvinkt, nieuwe en tijdelijke medewerkers al na een korte inwerktijd inzetten voor mutatieprocessen. De kwaliteit van de ingevoerde gegevens en de processen stijgt en uw klanten krijgen sneller reactie op hun vragen en wijzigingsverzoeken.

Voor 2 klanten zijn wij op dit moment bezig om de BizPlanner te implementeren op hun BizTrack administratie systeem. Zodat zij hun administratie nog beter kunnen verwerken en werkzaamheden juist en tijdig kunnen uitvoeren. Zij zijn erg enthousiast over de functionaliteiten binnen BizPlanner en weten zeker dat zij met de nieuwe module tijd zullen winnen en nog meer kwaliteit kunnen leveren.

BizMedic uw hulp tijdens de medische beoordeling van uw aanvragen

23 april 2015

Voor Leidsche VerzekeringsMaatschappij en Dazure heeft Triple S unlimited een medisch advies module ontwikkeld genaamd BizMedic. De BizMedic is een uitgebreide versie van de reeds bestaande BizQuiz en wordt ingezet om het medisch traject tijdens de aanvraag van een levensverzekering te begeleiden en gecontroleerd te laten verlopen. Door middel van deze module wordt er bepaald welke medische keuring de toekomstige verzekerde dient te ondergaan en kan er door de verschillende betrokkenen zoals verzekeraar, tussenpersoon en medisch adviseur de status en voortgang worden ingezien. De verschillende betrokkenen krijgen verschillende rechten, zodat de medische informatie geheim blijft en niet inzichtelijk is voor niet medische medewerkers.

De aanvraag voor een medisch advies wordt direct bij het invoeren van een aanvraag, het accepteren van een offerte of het aanmaken van een mutatie, aangemaakt in BizMedic. De eerste stap welke genomen dient te worden is het bepalen welke Medische waarborgen benodigd zijn voor de betreffende aanvraag. Deze bepaling wordt aan de hand van het verzekerd bedrag en de leeftijd van de aanstaande verzekerde bepaald en kan indien gewenst overruled worden door de Medisch Adviseur van de verzekeraar. Aan elke verschillende medische waarborg hangt een vervolgactie en in de meeste gevallen wordt hiervoor een email naar de verzekerde verstuurd met informatie over de medische keuring welke ondergaan moet worden. De Medisch adviseur kan vervolgens bijhouden of de gewenste gegevens binnekomen en uiteindelijk een medische beoordeling geven aan de verzekerde. Deze medische beoordeling wordt bij het afronden van het medisch dossier doorgezet naar de polis aanvraag zodat deze inzichtelijk is voor de acceptant. Die vervolgens haar vervolgactie kan uitvoeren n.a.v. de medische beoordeling.

 

De voordelen van BizMedic zijn:

 • Automatisch inschieten van medische aanvraag bij elke polis aanvraag/mutatie
 • De vervolgacties voor de Medisch Adviseur worden direct verwerkt en dus altijd up-to-date
 • Standaard berichten en verzoeken worden automatisch per email verzonden
 • Status en voortgang van de medische dossiers altijd en overal inzichtelijk
 • Mogelijkheid om medewerkers van diverse kantoren/bedrijven toegang te geven
 • Autorisatie mogelijk op verschillende niveaus
 • Via de geavanceerde puntentelling die zelf ingeregeld kan worden in de digitale gezondheidsverklaring, is de werkload prima te sturen
 • STP straat is te realiseren in combinatie met de polisadministratie

Adviseurs en Cliëntenportalen

19 maart 2015

Op alle momenten de status van gegevens kunnen inkijken wordt steeds belangrijker voor consumenten en adviseurs. Triple S krijgt deze vraag dan ook steeds vaker van haar klanten om dergelijke portalen te realiseren. Naast een online offertetool willen verzekeraars hun klanten en adviseurs ook een portaal kunnen bieden waarbij zij direct toegang hebben tot gegevens van hun polis, hypotheek of rekening.

Een cliëntenportaal is een middel om de processen binnen uw organisatie efficiënter in te richten en maakt het makkelijker om gerichter met uw klanten te communiceren. Tevens vergroot u de klanttevredenheid onder uw relaties doordat zij direct inzage hebben in hun gegevens en verlaagd u hierdoor de operationele kosten binnen uw organisatie. Wilt u meer informatie over onze cliëntenportalen en de voordelen hiervan neem dan contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

MijnGeldZaken.nl

4 februari 2015

In september 2013 informeerden wij u over de lancering van het financiële platform “MijnGeldzaken” welke door FinBase is opgezet en waarvoor Triple S een deel van de ontwikkeling verzorgt. Inmiddels is het platform waarbij consumenten hun financiële zaken op orde kunnen stellen en onafhankelijk advies kunnen aanvragen, het meest complete platform in Nederland op dit gebied en mogelijk in de wereld! In diverse publicaties van verschillende consumentensites zijn er positieve uitingen geweest over dit initiatief. Inmiddels zijn meer dan 35 adviseurs aangesloten. Het platform wordt continu up-to-date gehouden met de laatste ontwikkelingen op financieel gebied en wijzigingen qua wetgeving. Wilt u meer weten over het tot stand komen van MijnGeldZaken.nl, lees dan hier de reference story.

BizTrack voor kwaliteitsonderzoek pensioenfonds

12 januari 2015

Half 2014 is Triple S benaderd door Novisource Insurance & Pensions met de vraag om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek op de administratie van een pensioenfonds. In dit onderzoek dienden de volgende punten gecontroleerd te worden:

 1. Controle op de uitgevoerde conversie, en een beknopte review op de postconversie activiteiten en de ingerichte processen.
 2. Uitvoeren van een integrale controle op de pensioenopbouw sinds januari 2013 van de deelnemers in het nieuwe MAIA administratiesysteem.
 3. Uitvoeren van een controle op de werkgeversmutaties die sinds januari 2013 zijn doorgevoerd in het nieuwe administratiesysteem.
 4. Controle uitvoeren op een steekproef op uitgestuurde UPO’s

Triple S heeft ten behoeve van dit onderzoek een BizTrack omgeving opgezet om de conversie en de mutaties van de pensioenadministratie vanuit daar te simuleren en te controleren. Novisource nam de materiekennis, inclusief rekenregels en analyse voor haar rekening. Voor de integrale controle op de pensioenopbouw van de deelnemers zijn de deelnemers opgevoerd aan de hand van de aangeleverde deelnemers- en werkgeversbestanden. De opbouw is berekend door rekenregels voor de meest voorkomende mutatiesoorten na te bouwen en toe te passen. Het doel van de kwaliteitscontrole was om te onderzoeken of de administratievoering van het fonds juist werd uitgevoerd. Na een intensieve samenwerking tussen Novisource en Triple S is het project succesvol afgerond en is er een rapport met resultaten aan het pensioenfonds aangeboden. Hieruit bleek dat de administratievoering van het pensioenfonds juist werd uitgevoerd.