BizTrack voor kwaliteitsonderzoek pensioenfonds

12 januari 2015

Half 2014 is Triple S benaderd door Novisource Insurance & Pensions met de vraag om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek op de administratie van een pensioenfonds. In dit onderzoek dienden de volgende punten gecontroleerd te worden:

  1. Controle op de uitgevoerde conversie, en een beknopte review op de postconversie activiteiten en de ingerichte processen.
  2. Uitvoeren van een integrale controle op de pensioenopbouw sinds januari 2013 van de deelnemers in het nieuwe MAIA administratiesysteem.
  3. Uitvoeren van een controle op de werkgeversmutaties die sinds januari 2013 zijn doorgevoerd in het nieuwe administratiesysteem.
  4. Controle uitvoeren op een steekproef op uitgestuurde UPO’s

Triple S heeft ten behoeve van dit onderzoek een BizTrack omgeving opgezet om de conversie en de mutaties van de pensioenadministratie vanuit daar te simuleren en te controleren. Novisource nam de materiekennis, inclusief rekenregels en analyse voor haar rekening. Voor de integrale controle op de pensioenopbouw van de deelnemers zijn de deelnemers opgevoerd aan de hand van de aangeleverde deelnemers- en werkgeversbestanden. De opbouw is berekend door rekenregels voor de meest voorkomende mutatiesoorten na te bouwen en toe te passen. Het doel van de kwaliteitscontrole was om te onderzoeken of de administratievoering van het fonds juist werd uitgevoerd. Na een intensieve samenwerking tussen Novisource en Triple S is het project succesvol afgerond en is er een rapport met resultaten aan het pensioenfonds aangeboden. Hieruit bleek dat de administratievoering van het pensioenfonds juist werd uitgevoerd.