BizQuiz

Breng uw klanten in kaart met BizQuiz

Bepaal snel klant-, risico-, of beleggingsprofiel
met online vragenlijsten

Biedt u complexe financiële producten aan? Dan kunt u potentiële klanten begeleiden bij hun aanvragen met behulp van een beslissingsboom. Consumenten worden op deze manier geassisteerd en door het aanvraagproces geleid via duidelijke vragen. Dit vereenvoudigt hun keuzes aanzienlijk en leidt tot een oplossing die optimaal op hun persoonlijke situatie is toegesneden.

Maar met BizQuiz kunt u nog veel meer. Bijvoorbeeld enquêtes opstellen om de behoeften en wensen van uw klanten in kaart te brengen.

Wilt u nieuwe producten op de markt brengen? Uw huidige financiële productportfolio aantrekkelijker maken voor klanten? Daarvoor kunt u met BizQuiz vragenlijsten opstellen, om behoeften onder uw bestaande klanten, of potentiële klanten, te peilen.

Met de BizQuiz plug-in kunt u aan de hand van een aantal
voorgedefinieerde vragen en antwoorden een profiel bepalen.

Online risicoprofiel

De vragen voor BizQuiz maakt u aan in een webapplicatie. Daarbij is het mogelijk om een aantal standaardantwoorden op te geven en daar een puntenaantal aan te koppelen. Op basis van de behaalde score kunt u een profiel opstellen van de aanvrager en bepalen welke risico’s deze mag lopen bij het samenstellen van bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille.

Productkeuze

Met het invullen van de BizQuiz kunt u bepalen welk product, of welke beleggingskeuze het beste bij de klant past en of u voldoet aan uw wettelijke zorgplicht. De gegevens die klanten invullen bij het maken van het profiel, worden automatisch bewaard bij zijn of haar dossier, zodat u deze op een later moment altijd kunt verifiëren.

Medische vragenlijsten

De flexibiliteit van BizQuiz is zo groot dat u er ook medische vragenlijsten voor bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen mee kunt opstellen. Dankzij de mogelijkheden om autorisaties per medewerker in te stellen, is het mogelijk om de privacy van aanvragers te waarborgen en medische documenten geheel naar wens te beveiligen, rekening houdend met wet- en regelgeving.

Voordelen van BizQuiz

  • Plug-in is flexibel te combineren met alle andere componenten; vragen en profielen zelf samen te stellen zonder hulp van IT-specialisten
  • Outputprofiel altijd en overal beschikbaar om te controleren of deze nog overeenkomt met portefeuille van de klant
  • Zelf nieuwe vragenlijsten samenstellen om marktonderzoek uit te voeren
  • Vereenvoudigt complexe keuzetrajecten met beslissingsbomen

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over Triple S unlimited of één van onze diensten,
zoals onze functionele bouwstenen, onze aanpak en onze oplossingen?

Neem contact op