BizMedic uw hulp tijdens de medische beoordeling van uw aanvragen

23 april 2015

Voor Leidsche VerzekeringsMaatschappij en Dazure heeft Triple S unlimited een medisch advies module ontwikkeld genaamd BizMedic. De BizMedic is een uitgebreide versie van de reeds bestaande BizQuiz en wordt ingezet om het medisch traject tijdens de aanvraag van een levensverzekering te begeleiden en gecontroleerd te laten verlopen. Door middel van deze module wordt er bepaald welke medische keuring de toekomstige verzekerde dient te ondergaan en kan er door de verschillende betrokkenen zoals verzekeraar, tussenpersoon en medisch adviseur de status en voortgang worden ingezien. De verschillende betrokkenen krijgen verschillende rechten, zodat de medische informatie geheim blijft en niet inzichtelijk is voor niet medische medewerkers.

De aanvraag voor een medisch advies wordt direct bij het invoeren van een aanvraag, het accepteren van een offerte of het aanmaken van een mutatie, aangemaakt in BizMedic. De eerste stap welke genomen dient te worden is het bepalen welke Medische waarborgen benodigd zijn voor de betreffende aanvraag. Deze bepaling wordt aan de hand van het verzekerd bedrag en de leeftijd van de aanstaande verzekerde bepaald en kan indien gewenst overruled worden door de Medisch Adviseur van de verzekeraar. Aan elke verschillende medische waarborg hangt een vervolgactie en in de meeste gevallen wordt hiervoor een email naar de verzekerde verstuurd met informatie over de medische keuring welke ondergaan moet worden. De Medisch adviseur kan vervolgens bijhouden of de gewenste gegevens binnekomen en uiteindelijk een medische beoordeling geven aan de verzekerde. Deze medische beoordeling wordt bij het afronden van het medisch dossier doorgezet naar de polis aanvraag zodat deze inzichtelijk is voor de acceptant. Die vervolgens haar vervolgactie kan uitvoeren n.a.v. de medische beoordeling.

 

De voordelen van BizMedic zijn:

  • Automatisch inschieten van medische aanvraag bij elke polis aanvraag/mutatie
  • De vervolgacties voor de Medisch Adviseur worden direct verwerkt en dus altijd up-to-date
  • Standaard berichten en verzoeken worden automatisch per email verzonden
  • Status en voortgang van de medische dossiers altijd en overal inzichtelijk
  • Mogelijkheid om medewerkers van diverse kantoren/bedrijven toegang te geven
  • Autorisatie mogelijk op verschillende niveaus
  • Via de geavanceerde puntentelling die zelf ingeregeld kan worden in de digitale gezondheidsverklaring, is de werkload prima te sturen
  • STP straat is te realiseren in combinatie met de polisadministratie