Technologiepartner voor polis- en contractadministraties

Polis- of contractadministratie moderniseren? Triple S unlimited is de technologiepartner die u snel en (kosten)efficiënt helpt.

Over Triple S Unlimited

Lees meer »

Oplossingen voor financiële dienstverleners

Triple S unlimited helpt financiële dienstverleners om hun interne en commerciële processen te stroomlijnen op basis van slimme software met functionele bouwstenen die zich in praktijk hebben bewezen.

Lees verder

Klantrelaties stroomlijnen

We helpen onze opdrachtgevers om klantrelaties te stroomlijnen en portefeuille(s) te laten groeien. Dit doen we, onder meer, door de automatisering van administraties te moderniseren, zodat uw systemen compliant blijven en beter aansluiten op die van uw klanten en adviseurs.

Lees verder

Back-office moderniseren

Voor levensverzekeraars en andere financiële instellingen houden wij gedateerde back-office systemen operationeel door deze gefaseerd te moderniseren, zodat de beheerkosten van oude polissen beter te controleren zijn.

Lees verder

Vier voordelen voor financiële instellingen:

Dankzij onze efficiënte werkwijze en de functionele bouwstenen kunnen we aantoonbaar goedkoper werken dan wanneer u kiest voor een integrale systeemvervanging.

Door de automatisering van uw contractadministraties te moderniseren, blijven uw systemen compliant en sluiten beter aan op die van uw klanten en adviseurs. Bovendien voldoet u aan de eisen die overheden stellen aan good governance.

Als uw organisatie onvoldoende specialisten in huis heeft voor het onderhoud van oude systemen, dan kunnen wij deze operationeel houden door het overnemen van het functioneel en technisch beheer en het hosten van hard- en software. Indien gewenst, kunnen enkele van de medewerkers die bij u verantwoordelijk waren voor het beheer, ook bij ons in dienst treden.

Elke softwareoplossing die Triple S unlimited levert aan een klant moet voldoen aan een aantal vooraf bepaalde en afgesproken normen. We stellen een algemene checklist op die we bij het maken van een voorstel gezamenlijk met u invullen en opnemen in het eindvoorstel dat we voor u maken. Veelal heeft u zelf al een projectstructuur opgezet die u invult met interne of externe medewerkers. Als u ons inschakelt als leverancier van een deelsysteem (van een groter geheel), of als subcontractor, dan werken wij vanuit uw perspectief aan het project.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over Triple S unlimited of één van onze diensten,
zoals onze functionele bouwstenen, onze aanpak en onze oplossingen?

Neem contact op