SEPA

13 december 2013

Triple S unlimited is in samenwerking met haar klanten de administratiesystemen gereed aan het maken voor de overgang naar SEPA. Deze overgang zal 01-01-2014 plaats gaan vinden.

Bent u al bezig met de nieuwe SEPA voorwaarden? Let er op dat de volgende wijzigingen grootte invloed kunnen hebben op uw betalingsverkeer vanaf 01-01-2014;

 • Rekeningnummer wijzigt naar IBAN. Het IBANnummer neemt veel meer posities in en voldoet niet meer aan de standaard 11 proef.
 • Eerste incasso’s en doorlopende incasso’s dienen apart aangeleverd te worden.
 • Betalingen dienen direct via de bank aangeleverd te worden, Equens zal niet in alle gevallen uw betalingen nog kunnen verwerken.

Mocht u nog niet gestart zijn met het SEPA project of heeft u vragen met betrekking tot het gereed maken van uw administratiesysteem ten behoeve van SEPA? Neem dan gerust contact met ons op.

Collectieve nabestaanden producten ook beschikbaar

18 november 2013

Voor Dazure zijn collectieve nabestaanden producten in alle systemen geïmplementeerd.

De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering is een mooie maatwerkoplossing voor werkgevers. Bijvoorbeeld: In plaats van het standaard Weduwe Pensioen of Wezen Pensioen kiest de werkgever voor 3x het jaarsalaris als verzekerd bedrag als nabestaandenvoorziening in een collectieve oplossing voor alle werknemers. De GoedIdee Collectieve Nabestaandenverzekering heeft een zeer scherp eenjarig risicotarief. Door het maandelijks vaststellen van de premie, betaalt de werkgever altijd exact de premie die voor het personeelsbestand op dat moment benodigd is.

Reference Story Dazure bekijken

MijnGeldzaken.nl

3 september 2013

In samenwerking met FinBase heeft Triple S unlimited  een consumenten platform opgezet voor advies rondom financiële producten aan consumenten. De gespecialiseerde adviseurs welke zijn  aangesloten bijMijnGeldzaken.nl  geven op geheel eigen wijze advies aan de consument.

Met het opzetten van het consumenten platform heeft Triple S unlimited een aantal nieuwe elementen toegevoegd aan haar reeds bestaande productlijn. Zo kan er via de BizQuiz een klant- of risicoprofiel gevormd worden en bestaat de mogelijkheid tot direct contact met de adviseur middels een video-chatsessie . Het platform is voor de adviseurs eind augustus in productie gegaan, de planning voor lancering van het consumentenplatform zal begin oktober plaatsvinden.

Mijn SynVest en de contracten administratie

11 juni 2013

Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrief van December 2012 heeft Triple S unlimited haar systemen uitgebreid met een beleggingsadministratie. Vanaf juni 2013 is SynVest fondsbeheerder in vastgoed gestart met BizPropeller en BizTrack voor haar unitadministratie.

Via de BizPropeller , de offertetool van Triple S unlimited, kan de consument direct via de internetsite van SynVest een aanvraag doen voor één van de producten. Geheel online kan de klant een berekening maken, een beleggingsfonds kiezen en de offerte afdrukken, mailen en evt. aanvragen.

In BizTrack wordt de gehele participanten administratie van SynVest bijgehouden voor nieuwe en lopende contracten. Naast het verwerken van de mutaties en de beëindigingen worden er ook maandelijks processen gedraaid welke de mutaties, het dividend en de uitkeringen klaar zetten.

Door dit systeem te gaan toepassen op de administratie zal SynVest efficiënter te werk kunnen gaan hetgeen ten goede komt van de kwaliteit van de diensten van SynVest.

BizTrack nu ook geschikt voor de Vermogensbeheerder door implementatie van een beleggingsadministratie

8 januari 2013

Naast de overlijdensrisico-, de kapitaal- en de hypotheekverzekering, de pensioenportefeuille en de lijfrenteproducten heeft Triple S nu ook een beleggingsadministratie cq. unitadministratie in BizTrack geïmplementeerd. Naast de standaard functionaliteiten als relatiebeheer, polis/contractbeheer en debiteurenbeheer zijn nu Fondsbeheer en een aantal processen aan BizTrack toegevoegd waarmee je als verzekeraar of vermogensbeheerder op eenvoudige wijze je administratie kunt voeren. De beleggingsadministratie is te gebruiken voor zowel opbouwende-  als uitkerende producten.

De belangrijkste toevoegingen voor de beleggingsadministratie zijn:

 • Het vastleggen en onderhouden van fondsgegevens, waaronder het wijzigen van de huidige koers op dag of maandbasis.
 • Beheer van het beleggersprofiel en de beleggingsmix per contract
 • Investeren na betaling; of geïnitieerd door een acceptgiro, periodieke of éénmalige  overboeking
 • Dividend uit te keren in stock of cash
 • Uitkering in stock- of cashdividend
 • Overzichten en rapportages worden na diverse processen beschikbaar gesteld in gewenst formaat om zo op een makkelijke manier de informatie over te kunnen brengen naar andere systemen.

Ook de offertesoftware BizPropeller is ingericht voor beleggingsproducten en kan benaderd worden via de website van de klant, de tussenpersoon of eventuele andere aanbieders.

Triple S unlimited breidt haar administratiesysteem BizTrack uit met een debiteurenmodule

22 december 2012

Zoals reeds eerder vermeld in onze vorige nieuwsbrief, heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op het polisadministratiesysteem BizTrack van Triple S. De uitbreiding betreft een toevoeging van de debiteurenmodule. Met de debiteurenmodule kan naast de polisadministratie dus ook het debiteurenbeheer verzorgd worden, het beheren van uw incasso’s, excasso’s, herincasso’s en aanmaningen heeft u zelf in de hand. Tevens is het mogelijk om een eigen betalingsflow in te richten, u bepaalt dus zelf op welke datum de incasso’s plaatsvinden, de herincasso wordt gedaan of wanneer u een herinneringsbrief stuurt. Op deze manier kunt u de administratie dus naar eigen wens inrichten.

Doordat de debiteurenmodule een onderdeel van BizTrack is, zijn de klantgegevens reeds in het systeem aanwezig en hoeven deze dus niet apart ingevoerd te worden. Alle informatie welke aan de polis hangt is ook beschikbaar in de debiteuren module, de medewerker heeft dus direct inzage in de klant- en polisgegevens De module is net als de andere applicaties van Triple S eenvoudig om mee te werken, naast de standaard in- en excasso’s beschikt de debiteurenmodule ook over de functie’s stornobeheer, automatisch afleveren en documentenbeheer.

Document Template Creator de oplossing voor uw mailingen en correspondentie

26 november 2012

Op zoek naar een documenten generator voor uw uitgaande correspondentie zoals, polisbladen, certificaten, jaaroverzichten of mailingen?

Wellicht biedt de Document Template Creator (DTC) de oplossing voor uw organisatie. De DTC is een door Triple S ontwikkelde applicatie waarmee op een eenvoudige manier allerlei documenten kunnen worden gecreëerd, beheert en verwerkt. De applicatie zorgt ervoor dat document templates met externe data gegevens automatisch samengevoegd worden tot één document. Het is dus voor de gebruiker mogelijk om op een makkelijke manier documenten voor de gebruiker en derden te creëren en te beheren. De applicatie welke oorspronkelijk ontwikkelt werd als toevoeging op het polis administratiesysteem BizTrack van Triple S, kan nu dus ook ingezet worden als documenten generator voor systemen van derden.

Voordelen van de DTC zijn:

 • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te beheren
 • Kan alle documentensoorten (factuur, polisblad, dossierkaart) in PDF creëren
 • Template beheer werkt volledig binnen MS Word
 • Importeren van gegevens gerelateerde tabellen
 • Mogelijkheid om direct voorbeelddocument in te zien
 • DTC is door systemen van derden te benaderen via Webservices

Door de DTC aan uw administratiesysteem te koppelen, kunt u dus op een eenvoudige manier uw correspondentie voor uw cliënten verzorgen, maar ook mailingen, jaarwerk en andere informatie verstrekkende correspondentie kan middels de DTC gecreëerd worden.

Wilt u meer informatie over onze Document Template Creator en de mogelijkheden van de applicatie in combinatie met uw administratiesysteem, neem dan contact met ons op johan.vanduinkerken@3su.nl

BizTrack nu ook geschikt als volmachtsysteem

11 april 2012

Het polis administratiesysteem BizTrack kan sinds begin dit jaar ook ingezet worden als volmachtsysteem. BizTrack heeft hiervoor een aantal aanpassingen ondergaan en uitbreidingen gekregen. Er hebben uitbreidingen plaatsgevonden op de Rekening Courantoverzichten. Er zijn in 1 administratie meerdere risicodragers en incassanten te definiëren. Er is een debiteurenmodule ontwikkelt waarmee het gehele debiteurenbeheer van de polis afgehandeld kan worden. De workflow van incasso, storno, her-incasso, handmatige betalingen en eventuele aanmaanbrieven, is hiervoor geïmplementeerd. Deze uitbreidingen zijn inmiddels succesvol in productie genomen.

De SpaarHypotheekverzekering van de Algemene Levenherverzekering Maatschappij nu ook in BizTrack

2 januari 2012

Triple S unlimited zal opnieuw een BizTrack omgeving voor de Algemene Levenherverzekering Maatschappij (Alhermij), gaan implementeren. In tegenstelling tot het vorige project waarbij het de implementatie van een pensioenportefeuille betrof, gaat het nu om een portefeuille van een spaarhypotheekverzekering van Alhermij. De portefeuille betreft een run-off portefeuille van enkele tienduizenden polissen welke op dit moment in een AS400 omgeving wordt geadministreerd. Alhermij heeft gekozen voor BizTrack vanwege de flexibele mogelijkheden met de rekenkern en de scherpe prijs – kwaliteit verhouding, tevens zijn de positieve ervaringen met betrekking tot de eerdere projecten een groot voordeel voor Alhermij De projecten worden altijd uitgevoerd tegen een fixed price en met een fixed date.Partijen zijn eind september van start gegaan met het project, de oplevering van het systeem staat gepland voor 3e kwartaal 2012.

Triple S unlimited gaat polisadministratiesysteem beheren voor SNS Reaal

1 november 2011

Vanaf 1 november 2011 beheert Triple S unlimited het polisadministratiesysteem waarmee SNS Reaal de polissen van voorheen DBV en EuropeLife administreerd. Naast de beheerswerkzaamheden welke reeds door Triple S unlimited worden uitgevoerd voor Paerel Leven, zijn nu dus ook de beheerswerkzaamheden voor SNS Reaal een feit. SNS Reaal heeft in het Nijkerkse bedrijf een goede beheerspartner gevonden als het gaat om het het beheren en uitvoeren van processen ten behoeve van het polisadministratiesysteem. Een groot voordeel is dat Triple S unlimited reeds bekend is met de werkzaamheden en de processen binnen het huidige administratiesysteem. Triple S unlimited heeft inmiddels de juiste mensen kennis en kunde in huis om het polisadministratiesysteem en die van derden technisch en functioneel te beheren.

Triple S lanceert een nieuw helpdesksysteem voor haar klanten

3 oktober 2011

Vanwege de groei aan klanten en de diverse applicaties welke Triple S heeft geleverd en is gaan beheren, werd het tijd voor een nieuw helpdesksysteem. Natuurlijk heeft Triple S het nieuwe helpdesksysteem genaamd: BizSupport, zelf ontwikkelt en daarbij goed geluisterd naar de wensen van haar klanten. BizSupport is net als de andere applicaties van Triple S webbased, dus vanaf elke werkplek te benaderen. Kenmerken van BizSupport zijn dat er bij elke aanpassing of verandering in de melding een e-mail wordt verstuurd aan de klant, tevens kan de klant altijd alle openstaande helpdeskcalls zien en hiervan een overzicht afdrukken. BizSupport is uitsluitend beschikbaar voor klanten van Triple S unlimited met een lopend contract.

Triple S unlimited gaat polisadministratiesysteem beheren voor Paerel Leven

10 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 zal Triple S unlimited het polisadministratiesysteem waarmee Paerel Leven haar polissen administreerd, gaan beheren. Naast de ontwikkeling van diverse soorten verzekeringsgerelateerde systemen zoals BizPropeller en Biztrack zal dit dus een nieuwe tak van sport worden voor het Nijkerkse bedrijf. Paerel Leven heeft voor Triple S gekozen omdat zij de meeste kennis en ervaring heeft in het beheer van het betreffende polisadministratiesysteem Uniserv Life, daarnaast zijn de ervaringen met betrekking tot eerdere projecten welke Paerel Leven heeft.

Pensioenproject Algemene Levensherverzekering Maatschappij met succes afgerond

11 maart 2011

Na een intensieve periode van inventariseren, ontwikkeling en testen is afgelopen januari BizTrack in productie gegaan voor een pensioenportefeuille van de Algemene Levensherverzekering Maatschappij (Alhermij). Het pensioenproject is in januari 2010 van start gegaan en na een periode waarin alle wensen en eisen van Alhermij zijn geïnventariseerd is er in april 2010 gestart met de ontwikkeling van de pensioenomgeving in BizTrack. Na de ontwikkeling kon er volop getest worden, in de eerste fase werden de testcases uitgevoerd door Triple S unlimited. Waarnaar vervolgens ook de medewerkers van Alhermij het nieuwe BizTrack pensioenadministratiesysteem uitgebreid hebben getest.

Bij het project werden naast de ontwikkeling van een pensioenadministratiesysteem traject de volgende uitgangspunten nauwlettend in de gaten gehouden;

· De administratie moet zoveel mogelijk kunnen worden uitgevoerd door de werkgever zelf;

· De continuïteit van de administratie moet gewaarborgd zijn;

· Korte tijdslijnen;

Voor beide partijen is het pensioenproject dan ook een zeer positieve ervaring geweest welke is afgesloten met een heerlijk diner. Wij willen de medewerkers van Alhermij welke betrokken waren bij dit project hartelijk danken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking tijdens dit project.

Demo omgeving voor het PPI Pensioen

16 februari 2011

Vanwege de grote vraag en interesse naar (PPI) pensioenadministratiesystemen, heeft Triple S unlimited een demo omgeving voor pensioenen ontwikkeld. Door middel van deze demo omgeving willen wij laten zien wat de pluspunten van het zeer gebruiksvriendelijke en flexibele BizTrack systeem zijn.

Een paar pluspunten van ons pensioensysteem zijn o.a.:

· Webbased oplossing

· Geschikt voor diverse soorten en vormen van pensioen

· Flexibel en naar eigen wens in te richten

· Zeer gebruiksvriendelijk

· Eenvoudig creëren en beheren van output documenten

Inmiddels hebben wij meerdere presentaties met deze demo omgeving verzorgd en de reacties waren zeer enthousiast. Mocht u ook een presentatie willen op onze demo omgeving, neemt u dan contact met ons op via johan.vanduinkerken@3su.nl.

ZorgPlanner een groot succes in de markt voor verzorgingshuizen

19 januari 2011

In samenwerking met de directie van een medisch bedrijf, welke is gespecialiseerd in het leveren van incontinentie, wond en stoma materialen aan verzorgingshuizen, heeft Triple S unlimited een internet gebaseerde software applicatie ontwikkeld. Met deze applicatie genaamd de ZorgPlanner wordt een geweldige bijdrage geleverd aan het efficiënter laten werken van zorginstellingen. Voor verzorgingshuizen betekend deze unieke innovatie in zorgland een gemiddelde besparing van 1 FTE per woonzorgcentrum op haar incontinentie zorg. Tevens brengt de ZorgPlanner “rust, regelmaat en routine” in het bestelproces van medische hulpmiddelen. ElderCare gebruikt deze applicatie met heel veel succes om woonzorgcentra, verpleeghuizen en thuiszorg organisaties te helpen efficiënter om te gaan met de beperkte middelen die men heeft. Dit bedrijf kent een geweldige groei door deze unieke software applicatie. De ZorgPlanner is de afgelopen 5 jaar een erg stabiel product gebleken en vraagt erg weinig onderhoud. ElderCare is dan ook zeer te spreken over de samenwerking met Triple S unlimited, welke ook bij aanvullende wensen ten aanzien van verbetering van het systeem of wanneer er zich problemen voordoen, zeer snel handelt.

De ZorgPlanner wordt sinds vorig jaar ook aangeboden aan andere medische bedrijven, die hiermee in kunnen spelen op de toenemende vraag van zorgverzekeraars om transparantie in de zorg te bieden. Het systeem geeft via de sterke management informatie tool, volledige transparantie over de gemaakte zorgkosten en door wie deze kosten zijn gemaakt. Dit wordt door de gewijzigde voorwaarden van zorgverzekeringsreus Achmea cruciaal voor de leveranciers van medische hulpmiddelen, zij worden hierdoor verplicht om bij te kunnen houden wat het verbruik is per klant. “De ZorgPlanner is een product, welke zijn tijd ver vooruit is en een innovatieve oplossing biedt in het traditionele zorgland,” aldus Jan Meurs, directeur van ElderCare BV.

Voor meer informatie over de ZorgPlanner kunt u contact opnemen met Jan Meurs, tel.nr.: 079 361 00 81 of Bert van Duinkerken, tel.nr.: 06 205 48 601.